CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này giải thích về cách thức mà SunDailyNews xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân của người truy cập mà chúng tôi thu thập được khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn liên lạc với chúng tôi bằng máy tính, điện thoại hay bất kỳ các thiết bị tương tự nào khác (gọi chung là “Thiết Bị”). Chính sách này không áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi có được bằng cách khác, ví dụ như khi bạn làm việc với nhân viên của chúng tôi tại chi nhánh hoặc qua điện thoại. Trong những trường hợp này, có thể sẽ có những quy định về bảo mật thông tin khác.

Chính sách bảo mật này được giới hạn cho những thông tin và dữ liệu thu thập trên trang web này. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

KHAI BÁO KHI SỬ DỤNG
Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

THÔNG TIN CÁ NHÂN DO BẠN CUNG CẤP
Khi bạn liên lạc với Tòa soạn và cung cấp các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại tuân theo luật định hiện hành. 

AN TOÀN THÔNG TIN
Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho SunDailyNews thông qua việc sử dụng trang web này.

LIÊN KẾT NGOÀI TRANG WEB
Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để người truy cập tham khảo. SUNDAILYNEWS không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

THAY ĐỔI QUY ĐỊNH
SUNDAILYNEWS có thể thay đổi quy định này, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước.